Uddannelse i ISTDP

Realiser dit potentiale som terapeut

Ønsker du at øge din forståelse for psykodynamisk psykoterapi og udvikle dine terapeutiske færdigheder?

Jeg tilbyder træning i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy; ISTDP), som vil give dig en mere nuanceret forståelse af den terapeutiske proces og redskaber til at blive en mere fokuseret og effektiv terapeut.

Kurserne bygger på det uddannelsesprogram, som Jon Frederickson, Institute for Training and Research in ISTDP og Washington School of Psychiatry, har udviklet, men er tilrettelagt, så vi følger professor Allan Abbass’ ISTDP behandlingsalgoritme, som er en praktisk og systematisk fremgangsmåde til at lære og benytte denne meget effektive, men også krævende og udfordrende terapiform.

Kurserne består af gennemgang af relevant teori, illustreret med videooptagelser fra terapitimer og rollespilsøvelser, hvor deltagerne lærer at vurdere klientens responser og måde at fungere på, kaldet ”psykodiagnose”, samt hvordan man kan intervenere i forhold til forskellige responser.

Kursene foregår som regel i Psykologhuset Glasgårdens undervisningslokale, men kan også afholdes andre steder, såfremt det er ønskeligt. Kurserne er godkendte af Dansk Psykologforening og Institute for ISTDP Training and Research.

Kurset er en indføring i grundlæggende ISTDP-teori, metapsykologi og metode. Det varer fem dage og kan anvendes af alle terapeuter, som arbejder med individuel psykoterapi.

På kurset lærer du at udvikle et effektivt ”intrapsykisk” fokus sammen med din klient, samt hvordan man, moment-to-moment, identificerer og håndterer forskellige former for forsvarsmekanismer og kanalisering af angst.

Du lærer at vurdere klientens responser og monitorere effekten af dine interventioner, så du kan justere disse til at matche klientens angsttolerance og grad af modstand, og stille en ”psykodiagnose”, som er udgangspunkt for det videre terapeutiske arbejde.

Du lærer, hvordan man hjælper klienter med at mobilisere sine undertrykte følelser samt at vurdere, om klientens angst er for høj, og hvordan man i så fald regulerer denne, så terapien kan forløbe på en tryg og effektiv måde.

Uddannelsen består af tolv moduler fordelt over tre år, i alt 36 dage, hvor du lærer at arbejde terapeutisk med klienter med alle typer og grader af modstand, samt klienter, som har for lav tolerance for angst og konfliktfyldte følelser, og som typisk udvikler depressive eller psykosomatiske symptomer, får så høj angst, at det forstyrrer tænkning og sansning, eller lukker af for kontakt til terapeuten, hvilket udgør hyppige årsager til, at terapi ikke fungerer, eller at klienten afbryder behandlingen i utide.

I undervisningen gennemgår vi avanceret ISTDP-teori, videofilmede sekvenser fra terapitimer, som illustrerer forskellige kliniske fænomener, en række strukturerede rollespilsøvelser, som gradvis øger deltagernes praktiske færdigheder og teoretiske forståelse, samt supervision af deltagernes egne terapitimer, fortrinsvis ved hjælp af videooptagelser.

I den treårige videreuddannelse indgår et årligt fordybelsesseminar med professor Allan Abbass, samt supervision af en anden psykologspecialist, så kurset opfylder Dansk Psykologforenings krav til specialisering.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere om, hvad jeg kan tilbyde inden for supervision, uddannelse, samt sparring er du velkommen til at kontakte mig.