Hvad er ISTDP?

En effektiv og evidensbaseret metode

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (Intensive Short – Term Dynamic Psychotherapy; ISTDP) er udviklet i perioden mellem 1960-erne og 1990-erne af Dr. Habib Davanloo, som er professor emeritus i psykiatri ved McGill University i Canada. Der undervises i ISTDP over hele verden, særligt i Nordamerika og Europa, og metoden er i løbet af de seneste ti år blevet meget udbredt i Skandinavien.

Der er siden årtusindeskiftet publiceret omtrent 60 kliniske studier og metaanalyser af processer og effekter af ISTDP, særligt foretaget af professor Allan Abbass’ forskningsgruppe ved Dalhousie University i Canada, og metodens effektivitet i forhold til de mest udbredte psykiatriske lidelser, inklusiv meget komplekse lidelser, er på nuværende tidspunkt veldokumenteret.

ISTDP er udviklet til at behandle psykologiske problemer og symptomer, der er opstået som følge af traumatiske oplevelser under opvæksten, særlig i forhold til omsorgspersoner, som har ført til forstyrrelse af naturlig og normal tilknytning. Psykologiske/relationelle traumer forårsager en række komplekse følelser, som kan blive blokeret og undgået for at bevare tilknytningen. Når oplevelser i nye relationer senere i livet vækker disse konfliktfyldte følelser, kan angst og forsvarsmekanismer blive aktiveret og føre til de problemer og symptomer, klienten søger hjælp for.

Davanloo’s konklusion, efter at have studeret et stort antal patientbehandlinger i 1960’erne og 70’erne, var, at klienten som regel kun delvist har en bevidst fornemmelse af sammenhængen mellem traumatiske oplevelser under opvæksten og problemer i nutiden, da ubevidste processer i form af angst og forsvarsmekanismer kommer i vejen. Dette er essensen i al psykodynamisk teori og terapi, og bekræftet i senere studier af bl.a. Abbass og andre, som har forsket i psykodynamisk korttidsterapi og anden psykodynamisk psykoterapi.

Ubevidste mekanismer
Angst og forsvarsmekanismer er som regel helt eller delvist ubevidste for personen, som får disse reaktioner, og kan føre til forskellige psykiatriske symptomer som angst, depression, psykosomatiske/funktionelle lidelser, personlighedsforstyrrelser, samt brudte relationer, dårligt selvværd og generelt nedsat livskvalitet. De fleste klienter med angst, depression, misbrugsproblemer og relationelle problemer har følelsesmæssige blokeringer og forsvarsmekanismer, de ikke er opmærksomme på, men som ikke desto mindre i høj grad påvirker deres liv i negativ retning.

Disse ubevidste processer kan føre til negativ påvirkning af alle kroppens systemer, inklusive mave-/tarmsystemet, blodkredsløbet, åndedrætsorganerne, immunsystemet, muskler og huden. Desuden kan angst og forsvarsmekanismer føre til bekymringer om kroppens funktioner og konflikter med sundhedssystemet, sygemelding, depression og problemer med at fungere på arbejdsmarkedet.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere om, hvad jeg kan tilbyde inden for supervision, uddannelse, samt sparring er du velkommen til at kontakte mig.

Hvordan anvendes ISTDP?

Det første, man gør i ISTDP, er at hjælpe klienten til at se disse ubevidste processer og dernæst hjælpe klienten til at overvinde de følelsesmæssige blokeringer. Ofte vil man fokusere på følelser, som klienten har sammen med terapeuten, og måderne, klienten blokerer sine følelser og undgår kontakt med terapeuten.

Når de undertrykte/fortrængte følelser opleves, vil spænding i muskler og andre kropslige symptomer og forsvarsmekanismer reduceres, så klient og terapeut kan se de underliggende, følelsesmæssige kræfter, som forsvarsmekanismer og angst blokerer. Derefter, når gamle undgåede følelser opleves og bliver gennemarbejdet, kan den helbredende proces komme i gang. Nogle gange er et gennembrud til underliggende følelser nok til at skabe en væsentlig bedring af symptomer, men oftest er gentagne gennembrud til underliggende undgåede følelser nødvendige for at skabe de ønskede forandringer.

ISTDP er ikke en fast procedure, som bruges med alle klienter, men tilpasset den enkelte klients tolerance for angst og konfliktfyldte følelser. I de tilfælde, hvor klienten har utilstrækkelig angsttolerance, begynder terapien med at styrke angsttolerance og evne til at observere og reflektere over kropslige tegn på angst. Når klientens evne til at tåle og observere egen angst er styrket, kan man gå videre til at udforske de underliggende konfliktfyldte følelser, som forårsager angsten på en sikker måde, som ikke er overvældende.

Efter en vellykket behandling, vil angst og forsvarsmekanismer være så reducerede, at klientens sundhed er bedret, og udviklingen – som blev forstyrret af de oprindelige traumatiske oplevelser – kan genoptages.

ISTDP er blevet grundigt undersøgt gennem de sidste 20-30 år, og der er på nuværende tidspunkt over 50 kontrollerede kliniske studier som viser, at metoden er effektiv til at behandle depression, angstlidelser, psykosomatiske symptomer og funktionelle lidelser, misbrugsproblemer, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.

Hvis du er interesseret i at læse mere om ISTDP og forskningsresultater, kan jeg anbefale at se professor Allan Abbass’ hjemmeside under ’Publications’. Du finder linket her.

Du er også velkommen til at kontakte mig for yderligere information om ISTDP og litteratur på allan.e.larsen@gmail.com